Customer care / annuleringsbeleid

 

 °Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Dermaplus Clinic en de  cliënt/opdrachtgever waarop Dermaplus Clinic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van  deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 Verwerkingsdoeleinden

Dermaplus clinic de  ondernemer verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Deze persoonsgegevens omvatten: naam, contact informatie zoals email-adres, tel nm en demografische informatie zoals adres, geslacht, geboortedatum.

 terugbetaling Academy, Behandeling of Producten / annulaties

Bij Dermaplus Clinic wordt in geen enkel geval een terugbetaling gedaan van opleidingen, Behandelingen of Producten. dus zoals bij Opleidingen afspraken voor behandelingen of producten wordt geen terugbetaling gedaan van de voorschoten of andere gedane betalingen?

 U kan in ruil een tegoedbon ontvangen, of de geannuleerde afspraak verplaatsen naar  een andere datum.

Bij laattijdige annuleringen na 48 uur of niet komen opdagen zal Dermaplus clinic de voorschot inhouden en kan  Dermaplus Clinic het volledige honorarium van de  behandeling in rekening brengen?

een schadebedding van minstens 25 euro zal na last minute of laattijdige annexatie berekend worden aan de klant.

 Bij opleidingen zou je minstens 2  weken op voorhand moeten annuleren hier gelden de zelfde regels en zal Dermaplus  Clinic niet overgaan tot een terug  betaling van de voorschot?

°Behandelingen

°Bij annuleringen voor 48 uur kan u in ruil van het betaalde bedrag een tegoedbon verwachten die u kan gebruiken voor  behandelingen bij Dermaplus clinic of in onze webshop (enkel bij behandelingen is niet van toepassing voor  Opleidingen).

°Opleidingen

 Bij annuleringen voor 2 weken bij opleidingen kan er een tegoedbon of een korting aangeboden worden, hiermee kan  je de opleiding verplaatsen of kan je behandelingen naar wens laten uitvoeren bijDermaplus Clinic of een Bon ontvangen die 1 jaar geldig zal zijn? 

°Bij irritaties van producten of behandelingen is Dermaplus Clinic niet verantwoordelijk voor de kosten die hieraan zijn  verbonden.nog zowel voor dokterskosten als ziekteverlof kosten door de werkgever.

°Gelieve op voorhand aan te geven indien je allergische bent voor bepaalde producten, dan kan er gecontroleerd  worden voor de behandeling zal plaatsvinden.

​Na betaling van de voorschot ben je automatische contractueel verbonden met de opleiding of behandeling !!!

° De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
° De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
° De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
° Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
° De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: Dermaplus.clinic@hotmail.com

 

Aansprakelijkheid

Dermaplus clinic is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de  schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie  over Algemene voorwaarden Dermaplus Clinic versie 1.0 , lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,  werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
Dermaplus Clinic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die  de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Dermaplus Clinic zelf.

Kinderen onder 16 jaar

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze  dit privacy- en cookiebeleid lezen. 

Cookies

Wat is een cookie? Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt (via onze pop-up cookiebar) om op de harde schijf van uw computer geplaatst te worden. Eenmaal u akkoord gaat, is het bestand toegevoegd en helpt het u het webverkeer te analyseren of houdt het u op de hoogte wanneer u een bepaalde site bezoekt. U kan zelf kiezen om cookies te accepteren of te weigeren.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot
doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de
vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog :een vooraf ingevuld formulier met data dat de
gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden,
bijvoorbeeld cookies van Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven (via de pop-up bar).

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser.
Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Inzagerecht, rectificatierecht, verwijdering, recht op beperking van de verwerking:
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kan ons hiervoor een email verzenden op Dermaplus.clinic@hotmail.com
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kan ons hiervoor een email verzenden op Dermaplus.clinic@hotmail.com
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten verwijderen. U kan ons hiervoor een email verzenden op Dermaplus.clinic@hotmail.com
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kan ons hiervoor een email verzenden op Dermaplus.clinic@hotmail.com

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.
[(a) toestemming]
[(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),]
[(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)],
[(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]